de | en | fr | no

 
Velkommen til ConReha GmbH, en bedrift som tilbyr vitenskapelige råd og konsultasjonstjenester innen fysisk rehabilitasjon

 


Vi engasjerer oss på forskjellige områder, men fokuserer mest på

Forskningstjenester i klinisk vitenskap

 

Forskning og utvikling av proteser og orteser

 

Vurdering og evaluasjon for personer og av personer med proteser eller orteser

 

Videreutdanning innenfor teknisk ortopedi

 

Adresse:

ConReha GmbH
Zelglistrasse 20
8127 Forch
Sveits

+41 (0)44 918 07 87
© 2016/2024 ConReha GmbH - Impressum