de | en | fr | no

Vurdering og evaluering


Foto: Michel Sam

ConReha har blikket rettet mot kundene ved å foreta adapterte vurderinger og evaluasjoner for personer og av personer med proteser eller orteser.

I samarbeid med kunden utvikler ConReha en tilpasset og individualisert evaluasjonsmetode etter kundens ønsker og behov.

Interessert? Ta kontakt med ConReha for mer informasjon.

 

 

Adresse:

ConReha GmbH
Zelglistrasse 20
8127 Forch
Sveits

+41 (0)44 918 07 87
© 2016/2024 ConReha GmbH - Impressum