de | en | fr | no


Minneapolis VA Health Care System

www.minneapolis.va.gov/services/rerp.asp

 

Siden mange år opprettholder Dr Margrit Meier forskningssamarbeid med medlemmer fra forskningsprogrammet i rehabiliterings teknologier (RERP), Minneapolis helsesystemet for veteraner, Minneapolis, USA. RERPs hovedfokus er på design og evaluering av innovative rehabiliteringsteknologier.

Northwestern University Prosthetics-Orthotics Center (NUPOC)

www.nupoc.northwestern.edu

 

Northwestern University Prosthetic-Orthotic Center (NUPOC) er en av de største og eldste utdanningssentre i protetikk og ortetikk. Dr Margrit Meier opprettholder siden mange år samarbeid med NUPOC i utdannings- og klinikk relaterte forsknings saker innenfor fagområdet av teknisk rehabilitering.

Adresse:

ConReha GmbH
Zelglistrasse 20
8127 Forch
Sveits

+41 (0)44 918 07 87
© 2016/2024 ConReha GmbH - Impressum