de | en | fr | no


Laboratorieutstyr

Analyse av bevegelse

I det mobile bevegelseslaboratoriet til ConReha, blir siste generasjon av nøyaktige måleinstrumenter benyttet til analyse:

  • Et optisk system med aktive markører laget for 3D-bevegelsesanalyse
  • Bærbare kraftplater

Måleinstrumentene kombineres med et sterkt analyseprogram for bevegelse, og en gangbane laget av tykk kartong. Kraftplatene kan ha ulike plasseringer i gangbanen. Dette gir en unik og innovativ mobil løsning for et laboratorium med vitenskapelig kvalitet og nøyaktighet.

 

Fordeler

  • Små aktive markører muliggjør detaljerte opptak med høy oppløsning, også av håndens fineste bevegelser.
  • Automatisk kalibrering korter ned forberedelsestiden før opptak og bidrar til økt nøyaktighet.
  • Bærbare kraftplater måler den tredimensjonale reaksjonskraften fra underlaget nøyaktig.
  • Et kraftig program synkroniserer dataene fra kraftplatene og fra det optiske systemet, og danner grunnlag for vitenskapelig 3D-analyse.
  • Justerbar gangbane gir mulighet for ulik plassering av kraftplatene, slik at platenes posisjon er tilpasset individuelt for den enkelte testpersonens behov.
  • Opptak kan gjøres lokalt hos kunden.

 

Utstyr

Et optisk system med aktive markører laget for 3D-bevegelsesanalyse, PTI Phoenix Technologies Inc.

To bærbare kraftplater, Bertec USA (distribuert av Velamed GmbH).

Mobil gangbane av kartong, Promavis GmbH.

 

Partner

Innovationsfond
Alternative Bank Schweiz AG
Amtshausquai 21
Postfach
4601 Olten
Sveits
www.abs.ch →

PTI - Phoenix Technologies Inc.
201-237 Keefer Street
Vancouver, BC V6A 1X6
Canada
www.ptiphoenix.com →

Velamed GmbH – Science in Motion
Medizintechnik & Biomechanische Konzepte
Helmholzstr. 50
50825 Köln
Tyskland
www.velamed.com →

promavis GmbH
Alte Gärtnerei 24
59510 Lippetal
Tyskland
www.promavis.de →

 
Adresse:

ConReha GmbH
Kantonsstrasse 53
8863 Buttikon SZ
Sveits

+41 (0)44 918 07 87
© 2016/2021 ConReha GmbH - Impressum